Příměstský tábor s němčinou

Příměstský tábor představuje nepobytovou alternativu klasického tábora. Děti ráno přivedete a odpoledne si je zase vyzvednete. Každý běh je situován do pěti pracovních dní, vždy od pondělí do pátku. Otevření běhu je podmíněno minimálním počtem přihlášených účastníků do 15. 6. 2019. Přihlášený je ten, kdo bude mít do tohoto termínu odevzdanou přihlášku a zaplacený účastnický poplatek. V případě nenaplnění kapacity běhu bude možné se přihlásit i po tomto datu.

PRO KOHO:
Program tábora je připravován pro děti ve věku 6 – 11 let, žáky 1. – 5. třídy.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY:
I. běh 15. – 19. 7. 2019
II. běh 22. – 26. 7. 2019
III. běh 5. – 9. 8. 2019
IV. běh 12. – 16. 8. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:
Waldorfská základní škola Wlaštovka Cheb – Háje, ul. Zemědělská 97/21
(bývalá mateřská školka v Hájích u Chebu).
Zázemí v budově školy zajišťuje potřebné bezpečí a pokrytí všech požadavků na konání tábora.

PROGRAM:
Cena tábora zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 4 hodin denně s prožitkovým a tvořivým zažitím výuky.
V průběhu celého běhu jsou pro děti připraveny další tvořivé práce, pohybové aktivity, jako např. keramika, muzikohraní, jóga, vyrábění. Cena tábora obsahuje výukové materiály a vše potřebné pro tvořivé práce.
Jednotlivé programové body jsou vedeny zkušenými pedagogy a lektory s odpovídající praxí.

ORGANIZACE A STRAVOVÁNÍ:
Každý běh probíhá od pondělí do pátku. Hlavní program běží od 8,00 do 16,00 hodin. Děti můžete přivádět od 7,30 do 8,00 hodin a odpoledne odvádět od 16,00 do 16,30 hodin.
Pro děti je zajištěn oběd (polévka a hlavní chod) a pitný režim (zahrnuto v ceně tábora).
Dopolední a odpolední svačiny si děti přinesou v batůžku z domova, včetně láhve s pitím.
První den konání tábora přineste prosím vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti, originál podepsané přihlášky, okopírovanou kartičku pojištění dítěte, soupis léků.

JAK SE PŘIHLÁSIT:
Na odkazu níže si stáhněte do svého počítače přihlášku, vytiskněte ji, vyplňte, podepište a zašlete ji poštou na adresu organizátora:
Mgr. Iveta Matulíková
Valdštejnova 49 a
350 02 Cheb

Případně ji lze naskenovanou poslat na e-mailovou adresu anabhel@anabhel.cz, pak je nutné originál odevzdat nejpozději první den konání tábora.
Přihlášky odevzdávejte prosím nejpozději do 15. 6. 2019.

PLATBA:
Účastnický poplatek, který zahrnuje výuku německého jazyka, materiály pro tvoření a vyrábění, personální zajištění tábora a programu a oběd, je 2.450 Kč.
Účast na táboře je podmíněna včasným zaplacením účastnického poplatku a odevzdáním přihlášky.
Účastnický poplatek zaplaťte prosím nejpozději do 15. 6. 2019, bezhotovostně na bankovní účet u FIO banky – viz přihláška. Do zprávy příjemci uveďte jméno a příjmení účastníka, požadovaný termín, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (př. 24012011). Storno podmínky najdete na přihlášce.
Platbu proveďte prosím nejpozději do 15. 6. 2019.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Tábor organizuje Mgr. Iveta Matulíková, předsedkyně spolku Anabhel 3000 z. s. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, německý a ruský jazyk, absolvovala výcviky pro sebeobjevování, seberozvoj a pro terapeutickou práci. V současné době se věnuje studiu waldorfské pedagogiky, zakládá v Chebu terapeuticko-vzdělávací centrum Anabhel a pomáhá s dalšími projekty jako např. stavba nové budovy pro waldorfskou školu v Chebu.
V případě jakýchkoli dotazů volejte +420 601 123 185 nebo pište na anabhel@anabhel.cz.

Název subjektu: Anabhel 3000 z. s.
IČO: 07987544
Spisová značka: L 9224 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Jesenická 405/4a, Háje, 350 02 Cheb